Izborna Skupština ŽNS ŽHB

zapisnik sa izborne Skupštine ŽNS ŽHB

Podjela lopti svim klubovima ŽNS ŽHB