Poziv za seminar-akreditiranje službenih
osoba klubova Druge lige „JUG“

Dokumentacija za seminare – akreditiranja