Program seminara MŽNL koji će se održati u utorak 15.03.2022.godine u Livnu s početkom u 16:00 sati.