Propozicije ždrijeb i raspored turnira limača 2022.
Domaćin prva dva kola će biti NK Troglav 1918.

Ž D R I J E B
NATJECATELJSKIH BROJEVA
LIGE LIMAČA ŽNS ŽHB 2022.

REZULTATI I RASPORED UTAKMICA TURNIRA LIMAČA
2022

BERGEROVE TABLICE